Delen van een streepjescode

Delen van een streepjescode


Een barcode is een reeks van lijnen en cijfers verbonden consumptiegoederen. De barcode kan worden gescand door een lezer, die dan identificeert het object op basis van de informatie in de code. Er zijn vier unieke barcode delen, die elk belangrijke informatie over de fabrikant van het product en het product zelf bevat.

Type

Een kleiner aantal lijkt de uiterst links van elke streepjescode. Dit geeft het type van de streepjescode op het product. Bijvoorbeeld een nummer 3 duidt een coupon.

Fabrikant

De cijfers gebied voor een streepjescode is gelegen direct onder de bars. De eerste reeks van vijf cijfers geeft de fabrikant van het product. Bijvoorbeeld, 01600 is de productie code voor General Mills en 11926 is de code voor de fabrikant van Slim Fast.

Artikel

De tweede set van vijf nummers duiden op het product voor de betreffende fabrikant. Bijvoorbeeld, de bar code 01600 06430 is General Mills 'Cheerios en 11926 11240 is Ultra Slim Fast Chocolate Royale.

Controle getal

Het laatste nummer aan de rechterkant van de streepjescode is een controlegetal gebruikt door de scanner en computer. Het controlecijfer wordt na het scannen naar de computer gestuurd. De computer controleert de streepjescode dan signaleert de scanner dat het correct is gescand de streepjescode.

EAN 13

De EAN 13 is gelijk aan de 10-cijferige UPC behalve dat een extra 3 nummers die gewoonlijk het land dat de code uitgegeven identificeren. Bijvoorbeeld, de nummers 000-019 geven de Verenigde Staten en Japan 450-459 aangeeft.