Hoe te Overzichten opmaken in Word 2007

Word 2007 schetst aanwezige documenten als een hiërarchie. Elk gedeelte van uw document is onderverdeeld in niveaus - rubrieken, onderverdelingen en de hoofdtekst. Rubrieken verschijnen de eerste (voor elke sectie) en worden gevolgd door onderverdelingen en vervolgens hoofdtekst. Wanneer u een overzicht te formatteren, kunt u het niveau in de hiërarchie te wijzigen of te verplaatsen posten, onderverdelingen of body tekst rond. Het formatteren van de omtrek bespaart tijd en is vooral handig als u werkt met een groot document, zoals een scriptie of rapport.

instructies

1 Klik op de "Office-knop" en "Open" in Word 2007. Er verschijnt een dialoogvenster. Zoek en dubbelklik op het document dat u wilt opmaken.

2 Ga naar het tabblad "View" en "Document Views" groep. Klik op "Outline" de contouren zichtbaar te maken. Selecteer het tabblad 'Outlining "en ga naar de" Outline Tools "groep.

3 Markeer de tekst die u wilt omzetten in een van de belangrijkste post. Kies "Niveau 1" van de "Outline Level" drop-down lijst of klik op de "Bevorder naar rubriek 1" knop (dubbele pijl naar links). Als u de tekst van een level omhoog, klik op de knop "bevorderen" (single pijl naar links).

4 Markeer een titel om het te veranderen in een onderverdeling. Selecteer het nieuwe niveau van de "Outline Level" drop-down lijst in de "Outline Tools" groep. Om het te verplaatsen in een level, klikt u op de "Niveau verlagen" knop (enkele pijl naar rechts). Om te zetten in platte tekst, klik op de "degraderen naar Body Text" knop (dubbele pijl naar rechts).

5 Dubbelklik op het plusteken (+) naast een post naar een uit- of samenvouwen de inhoud ervan. Als u een kop en de inhoud ervan boven een andere titel wilt verplaatsen, plaatst u de cursor op de regel met de titel en klik op de "Move Up" knop (pijl omhoog) in de "Outline Tools" groep. Om het onder een andere post te verplaatsen, klikt u op de knop "Move Down" (pijl omlaag). U kunt ook slepen en neerzetten van de post naar de nieuwe locatie.

6 Klik op de onderverdelingen of instantie tekst die u wilt verplaatsen. Gebruik de "Move Up" of "Omlaag" knoppen om ze te verplaatsen naar een andere locatie. Om de tekst te slepen onder een andere post, de rubriek waar de tekst zal gaan uitbreiden. Markeer vervolgens de tekst die u wilt verplaatsen en sleep deze naar de nieuwe locatie.