Scanjet Scan naar Printer Error

De Hewlett-Packard (HP) Scanjet scant documenten en slaat ze op de harde schijf van uw computer. Zodra de scanner is aangesloten en in gebruik is, kunt u ervaren communicatieproblemen tussen de scanner en de printer.

USB-kabel

Koppel de Universal Serial Bus (USB) los van de achterkant van de scanner en de computer om de verbinding te herstellen. Zorg ervoor dat het snoer is intact. Sluit een apart apparaat in de USB-poort van de computer. Als de poort is niet responsief, sluit u de USB-kabel op een andere USB-poort op de computer.

TMA-kabel

Controleer of de transparante media (TMA) kabel, die zich uitstrekt van de scanner basis om de scannerklep, goed is aangesloten. Koppel de kabel van de basis en het deksel en plaats ze stevig.

Reset

Als er een fout zich blijft voordoen na kabel aanpassingen, het uitvoeren van een systeem te resetten. Koppel de USB-kabel los van de scanner, zet de computer uit, wacht één minuut en zet de computer aan en sluit de USB-kabel in de scanner.

Printer

Controleer of de printer is ingeschakeld, correct is aangesloten op de computer en geladen met papier.