Hoe gebruik Excel objecten met VB

Microsoft Visual Basic (VB) is een programmeertaal waarmee ontwikkelaars aangepaste applicaties. Dergelijke toepassingen omvatten database-programma's en de klant volgen van modules. Ook kunnen applicaties die Microsoft Excel-objecten worden gemaakt. Een Excel object een spreadsheet of cellen ingebed in het Visual Basic toepassing en kan worden gebruikt voor het bijwerken van het werkblad in real time. Excel objecten in VB kan worden uitgevoerd door een gebruiker die het juiste weten heeft.

instructies

1 Open je VB programmering tool. Selecteer het VB programmering gereedschap uit de lijst. Meestal zal dit Microsoft Visual Basic.

2 Klik op "Open", "Nieuw." Selecteer een nieuwe "Standard Exe VB Project." Klik op 'OK'.

3 Klik op "Project, '' Verwijzingen 'in het menu VB. Controleer de "Microsoft Excel Object Library." Klik op 'OK'.

4 Klik op "titel" en, in het deelvenster "algemene verklaring", typt u de volgende code, zodat u de naam van het Excel-werkblad dat u wilt referentie in te voeren:

Option Explicit

Private appExcel Zoals Excel.Application

Private wBook ​​als Werkboek

Private mySheet als Aantekenvel

5 Klik op "File", "Save" om de instellingen op te slaan.