Hoe te starten uw Screen Saver

Een screensaver is een afbeelding of visuele presentatie die laat zien op een computer monitor wanneer de monitor is ingeschakeld, maar niet wordt gebruikt. In Microsoft Windows 7, wordt de screensaver instellen in de voorkeuren van de gebruiker te starten nadat de computer gedurende een bepaalde tijd blijft. In aanvulling op de aangegeven hoeveelheid inactieve tijd voordat de schermbeveiliging wordt gestart, kan de screensaver ook worden bekeken in de sectie voorkeuren van de gebruiker.

instructies

1 Klik op de Windows 7 "Start" orb en selecteer "Control Panel" vanaf de rechterkant van het menu Start.

2 Klik op "Vormgeving en persoonlijke instellingen" in het Configuratiescherm.

3 Klik op de optie "Change Screen Saver" in het "Personalisatie" rubriek. Het dialoogvenster Screen Saver voorkeuren wordt geopend.

4 Klik op het drop-down box en selecteer de gewenste schermbeveiliging.

5 Klik op de knop "Preview" om de screensaver in actie te zien.

6 Typ het gewenste aantal minuten voor de computer moet wachten voordat de screensaver start.

7 Klik op "OK" om de screensaver instellingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

8 Wacht de aangegeven hoeveelheid tijd, het verlaten van de computer inactief is, om de schermbeveiliging te bekijken.