Wat zijn de voordelen van een voorwaardelijke verklaring?

Wat zijn de voordelen van een voorwaardelijke verklaring?


Programmering zijn er verschillende soorten instructies beschikbaar voor een programma goed te werken maken. Een verklaring definieert verschillende variabelen en de waarden van elke variabele. Een opdracht verklaring wijst een waarde toe aan een variabele of object. Een lus loopt een segment van de code voor een bepaalde periode van tijd. En een voorwaardelijke verklaring bepaalt wanneer een segment van de code is om te draaien.

Wat is een voorwaardelijke verklaring?

Een voorwaardelijke instructie in een programmeertaal is een verklaring dat controleert of een bepaalde voorwaarde is voldaan. Zo ja, wordt het stukje code na de verklaring werking. Zo niet, de code na de verklaring wordt niet uitgevoerd. Een voorwaardelijke instructie controleert als er iets is waar of onwaar, of met een meer specifieke test, een variabele een bepaalde waarde.

Soorten Conditional Statements

Een programmeertaal heeft verschillende manieren om een ​​voorwaardelijke statement te schrijven. De meest gangbare verklaring is de "if" statement. De fundamentele logica van een if-statement is als A waar is, dan B. A is een statement, zoals een ware / valse verklaring, en B is een stukje code die wordt uitgevoerd als gevolg. De syntaxis te schrijven een if-statement verschilt tussen programmeertalen. In C ++, wordt het volgende stukje code een if-statement te definiëren:

if (x == true)

{

--run dit segment van de code;

}

Net als bij een voorwaardelijke if-statement, er zijn voorwaardelijke loops. Een "do-while" lus wordt gebruikt om een ​​segment van code lopen tot aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan of zolang een bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

Voordelen van de Conditional Statements

Een voorwaardelijke instructie heeft vele voordelen. Het kan een programma in logische segmenten van code die alleen uitgevoerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan te organiseren. Het maakt ook een programma robuuster doordat slechts een gedeelte van code kan worden uitgevoerd als een voorwaarde is voldaan. Vaak in de code, is er een verklaring dat zou moeten lopen alleen onder bepaalde voorwaarden; een if-statement laat dit te laten gebeuren.

Problemen om op te letten

Programmeertalen hebben verschillende regels van de syntaxis voor conditionele statements. In C ++, bij het gebruik van een if-statement, bedenk dan dat een vergelijking maakt gebruik van dubbele gelijk tekenen, of "==," in plaats van een enkele isgelijkteken. Deze dubbele isgelijkteken betekent een vergelijking plaats van een opdracht van een waarde.