Hoe Input Time Into MySQL

MySQL is een open source relationele database management systeem. Een relationele database bestaat uit tabellen met rijen records gescheiden in kolommen. De MySQL-database heeft een time data type dat kunt u de tijd waarden toe te voegen aan een tafel in de database. De tijd waarden worden geregistreerd en opgehaald in de "HH: MM: SS" format waarbij "HH" staat voor het uur, "MM" staat voor de minuten en "SS" staat voor de seconden. U kunt de tijd aangeven als "HH: MM" en "HHMMSS" - zolang de waarde logisch als tijd.

instructies

1 Log in op de MySQL database.

2 Typ de volgende opdracht om de tafel dat de tijden zullen bevatten te maken:

Maak tafel time_ex (naam Varchar (10), de tijd TIME);

3 Typ de volgende opdracht:

Invoegen in time_ex (naam, tijd) waarden ( 'TIME1', '12: 01: 00 '), (' time2 ', '23: 59: 00'), ( 'time3', '03: 15: 01 ') ;

de tijden in de tabel in te voegen;

4 Typ de volgende opdracht om de waarden ingevoegd in de tabel geven:

Selecteer * uit time_ex;

5 Typ de volgende opdracht om de database te sluiten:

stoppen;