Het instellen van de standaardwaarde naar Show 0 op een Access Query Waarde

Het instellen van de standaardwaarde naar Show 0 op een Access Query Waarde


De Access-database-software maakt gebruik van de Structured Query Language (SQL) om gegevens van uw database tabellen op te halen. U kunt dezelfde waarde in uw vragen terug te keren als een tijdelijke aanduiding voor de toekomstige vraag variabelen. De Access-database-software biedt u variabele opties, en kunt u de statische waarde van deze variabelen in uw vragen te geven. Dit wordt bereikt in de code weergave in de Access-query ontwikkeling interface.

instructies

1 Dubbelklik op uw Access-database-bestand om de software automatisch te laden en het databasebestand te openen. Klik op "Stored Procedure" aan de lijst met vragen die zijn opgeslagen in het bestand te openen. In de lijst van opgeslagen procedures met de rechtermuisknop op degene die u wilt bewerken en selecteer 'Code View. " Dit opent de SQL-code voor de query.

2 Voeg een variabele aan de SQL-code. De volgende code verklaart een variabele voor de opgeslagen procedure:

verklaren @static_number
set @static_number = 0

3 Bewerk uw vraag te geven nul met behulp van de variabele gedefinieerd in stap 2. De volgende code geeft een voorbeeld van een eenvoudige Access-query die een nul-standaard waarde weergeeft:

Selecteer @static_number als MyZero, first_name van de klant

Deze code geeft elke klant in de tabel met een standaard nulwaarde in de eerste kolom van de resultaten.