Hoe kan ik de naam van een VB-module in Excel wijzigen

Wanneer u een macro of functie gebruik maken van Excel ingebouwde Visual Basic-console, die code is opgenomen in een module. Een module is gewoon een manier om de procedures en formules die u wilt Visual Basic uitvoeren vast te houden. Wanneer u een nieuwe module te maken, Visual Basic kent het een naam als "Module 1" of "Module 4." Hoewel de VBA console lijkt op Microsoft Explorer, kunt u de naam van een module te wijzigen.

instructies

1 Open het Excel-bestand in verband met de module die u wilt hernoemen. Zodra het bestand is geopend, drukt u op "Alt" en "F11" om de Visual Basic-console te openen.

2 Klik op het menu "View" aan de bovenkant van het scherm. Kies "Properties Window" uit het drop-down menu.

3 Selecteer de module die u wilt hernoemen. U ziet de huidige naam module weergegeven in het vak Properties in de linkerbenedenhoek van het scherm.

4 Plaats de cursor in het vak "Naam". Wis de huidige naam met behulp van de "Delete" of toets "Backspace".

5 Typ de gewenste naam van de module in het vak. Klik ergens buiten het tekstvak, of druk op de "Enter" om de wijziging te voltooien.

Hints

  • Microsoft maakt alleen alfanumerieke tekens en underscores in module namen, en de zeer eerste teken moet een letter zijn. Een naam module kan ook niet langer dan 31 tekens.