Toegang tot een Remote openbare wachtrij

De Remote Microsoft Message Queue, of MSMQ, is een messaging-protocol dat programma's die op afzonderlijke servers communiceren met elkaar met betrouwbare levering laat. Het Openbaar wachtrij is een tijdelijke opslagplaats waar de processen informatie kan ophalen. Processen kunnen aansluiten op deze wachtrij op elk moment, dus ook processen die offline wanneer een bericht is geschreven kan ze terugvinden op een later tijdstip zijn. U krijgt toegang tot een externe openbare wachtrij met behulp van MSMQ :: Public () verbinding parameter van de toepassing.

instructies

1 Open uw C # applicatie en typ "MSMQ :: Application app = new MSMQ :: Application ();" zonder aanhalingstekens en druk op "Enter."

2 Zoek de MSMQ repository voor uw toepassing met de functie Locate (). Type "

MSMQ :: AppResource wachtrij = app.Locate (Public) "zonder de aanhalingstekens.

3 Verbinding maken met uw openbare wachtrij. Typ "app.Connect (wachtrij)" zonder de aanhalingstekens.