Hoe te beperken een tekstvak alleen getallen in Visual Basic 6.0

Hoe te beperken een tekstvak alleen getallen in Visual Basic 6.0


Tekstvakken worden voornamelijk gebruikt om input te ontvangen van gebruikers, of om weer te geven tekst ofwel voorgeprogrammeerde of uit een database bron. In Visual Basic 6.0, wordt de "TextBox" control gebruikt om een ​​tekstvak te trekken in een Windows-formulier. eigenschappen van het besturingselement kan worden ingesteld afhankelijk van de gebruikerseisen. Zo kunt u een tekstvak of bewerkbare, alleen-lezen met een verschillende kleur als achtergrond, of met schuifbalken te stellen. Het is ook mogelijk om te beperken welk type tekstinvoer te kunnen aanvaarden. Leer hoe u een programma in Visual Basic 6.0, dat een tekstvak invoeren om alleen nummers beperkt te creëren.

instructies

1 Laad de Visual Basic 6.0-omgeving door te klikken op snelkoppeling van het programma vanaf het bureaublad, of het selecteren van "Microsoft Visual Basic 6.0" in het menu "Start" op uw computer.

2 Selecteer "Standard EXE" van de "New Project" dialoogvenster, en klik op "Open" knop.

3 Voeg een tekstvak in de vorm door te klikken op de "TextBox" controle van de "Toolbox", vervolgens de gewenste tekst maat van de doos te tekenen. Zorg ervoor dat het breed genoeg om tekens te houden van de gebruiker.

4 Wis de tekst bijschrift door het wissen van het woord "Text1" naast de "Tekst" pand aan het venster "Eigenschappen" op de rechterkant van het scherm.

5 Dubbelklik op het tekstvak om het venster "Code" weer te geven. Dit is waar je de instructies of broncodes die het programma zal uitvoeren tijdens runtime zal schrijven. De broncode die je gaat schrijven zal input van de gebruiker valideren en accepteert alleen numerieke tekens, anders zal een foutmelding.

6 Voeg de volgende code binnen de "Text1_Change" event:

If Not IsNumeric (Text1.Text) Then

MsgBox "Numeric input only!", vbCritical, "Invalid Input"

Text1.Text = ""

Stop als

7 Druk op F5 of selecteer "Run" en vervolgens "Start" in het menu om over te schakelen naar runtime-mode.

8 Test het programma om te controleren of het draait zoals het hoort. Typ alfanumerieke tekens of een combinatie van letters en cijfers in het tekstvak. Je moet een foutmelding te laten weten de input is ongeldig. Typ nu alleen getallen in het tekstvak. Als er geen foutmelding verschijnt, wordt het programma correct wordt uitgevoerd.

9 Sla het programma door "Save Project" te selecteren in het menu "Bestand". Zorg voor een bestandsnaam in de daarvoor bestemde ruimte en klik op 'Opslaan'.