Hoe maak je een tekstvak alleen getallen accepteren in Visual Basic 8

De Visual Basic-functie "IsNumeric" detecteert of een tekstvak toegang is een numerieke waarde. U gebruikt deze functie om alleen numerieke waarde ingevoerd in uw Visual Basic tekstvakken. Bijvoorbeeld, als je een "Customer Age" veld kunt u alleen nummers nodig heeft om uw data-integriteit te waarborgen. U gebruikt de IsNumeric functie in de VB pagina die de data verwerkt en de terugkeer van de gebruiker naar de oorspronkelijke vorm als de functie false.

instructies

1 Open de Visual Basic-editor in het Windows-menu 'Start'. Na VB ladingen open uw VB-project.

2 Dubbelklik op het VB verwerking code pagina die u gebruikt voor het verwerken en opslaan van de ingevoerde waarden van uw lezers. De code wordt geopend in de VB codering editor.

3 Ophalen het tekstvak waarde. Je moet eerst een variabele en ophalen van de input van de gebruiker. De volgende code haalt de invoerwaarde van een tekstvak met de naam "userAge":

Dim leeftijd als Koord
leeftijd = userAge.Text

4 Bepaal of de toegang is numeriek. De volgende code maakt gebruik van de "IsNumeric" functie om te bepalen of de waarde numeriek is:

If Not (IsNumeric (leeftijd)) Then
MsgBox "Je moet een numerieke waarde in het tekstvak in te voeren"
Stop als