Hoe te gebruiken Database Links naar Databases kopiëren in Oracle

De Oracle database-engine heeft een "link" functie die een externe database links naar uw lokale Oracle-database. U kunt een gekoppelde database te gebruiken om database tabellen van de ene server naar de andere kopiëren met behulp van standaard Oracle PL / SQL-code. Met deze functie wanneer u tabellen over te dragen tussen twee Oracle servers om de gegevens te verplaatsen naar een nieuwe server.

instructies

1 Open de Oracle command-line utility op een computer die een verbinding met zowel Oracle database servers heeft.

2 Typ de volgende code om de externe database koppelen aan uw primaire database:

Maak een publiek DATABASE LINK external_database
GEBRUIK 'remote';

De bovenstaande code verbindt "external_database" om de primaire database. De link's alias is "remote". U gebruikt deze alias om uw tabellen te kopiëren.

3 Kopieer de tabel uit de externe database naar uw lokale, primaire database. De volgende code kopieert een 'klanten' tafel om de lokale database:

select * from remote.customers in local_customers

De inhoud van de tabel op afstand wordt gekopieerd naar de "local_customers" table.